Top

رزومه افراد

مدیر آموزش
جناب آقای دکتر محمد پور محمدی
مدیر روابط عمومی
جناب آقای روح الله رنجبر
مدیر داخلی
سرکار خانم مهندس بیتا عزیز اله پور
مدیر کل
جناب آقای مهندس سید علیرضا رزوان
مدیر اجرایی
جناب آقای مهندس عباس نجفی

جدیدترین محصولات

حامیان هوش برتر